Teori.

Teori 1

Teori 2

Som i nok kan se er der ikke en forfærdelig masse vinduer i mit teori lokale, og dermed heller ikke mange muligheder for at lufte ud, ud over de 4 tagvinduer der er i taget, som forøvrigt kun kan være åbne når det ikke regner, da der ellers kommer vand ind.

Ud over de manglende vinduer er en stor del af stolene vendt med siden til tavlen, og ca. 1/3 del af stolene vendt med ryggen til tavlen.

Disse ting giver selvfølgelig nogle udfordringer med hensyn til at fange elevernes opmærksomhed særligt sidst på dagen.

Hilbert Meyer har beskrevet “Ti kendetegn på den gode undervisning” og i kapitlet om det stimulerende miljø, har han bl.a. skrevet, at lokalet skal have en funktionel indretning. Med det mener han, at der skal være en arbejdsstation til hver elev, en scene til rundbordssamtaler, hvilket lokalet lever rigtig godt op til. Men han skriver også, at der skal være tilstrækkelig udluftning og, at læreren skal have mulighed for at stå forrest i klassen, når han har behov for at sige noget og derefter trække sig tilbage, når han optræder i andre roller. Det sidste er meget svært at foranstalte uden, at det medføre en væsentlig uro.

 

Praktik.

Værksted 1

Værksted 2

Det mit teorilokale mangler i udluftning,-  og samlings muligheder har mit værksted til gengæld i rå mængder. Her er mulighed for at åbne to porte og ti vinduer. desuden er der rigelig plads til, at jeg kan have 30 elever igang med at bygge 5 stk. 10m2 huse samtidig med, at der også er plads til arbejde med diverse opsnøringsteorier og færdigheder inden for værktøjshåndtering.

Derudover lægger mit maskinværksted lige ved siden af mit værksted, afskærmet af en støjvæg men med rig mulighed for nem oversigt over maskinerne således jeg har fuld overblik over om maskinerne bliver brugt sikkerheds,- andvendelsesmæssig korrekt.

Advertisements