Om mig selv:

Jeg startede på den erhvervspædagogiske diplomuddannelse for ca. 2.5 år siden, da jeg som fængselsbetjent og værkmester fungerede som leder af tømrerværkstedet i Statsfængslet ved Sdr. Omme, og dermed stod for beskæftigelse af et antal indsatte. Denne beskæftigelse bestod af den daglige vedligehold og renovering af fængslets bygningsmasse. I 2012 blev det i flerårsaftalen vedtaget, at fængslerne skulle opprioritere uddannelsen af de indsatte bl.a. igennem erhvervsuddannelser. Derfor blev det besluttet at sende et antal ansatte på diplomuddannelse.

På trods af de gode intentioner viste det sig dog hurtigt, at virkeligheden blev en helt anden. Ud over at stå for EUD uddannelsen af de elever der havde interesse i en tømreruddannelse, skulle jeg samtidig forestå ledelsen af tømrerværkstedet, samt beskæftigelsen af de øvrige indsatte der var tilknyttet værkstedet. Indsatte der for de flestes vedkommende absolut ingen erhvervserfaring havde, ud over den kriminelle. så da der blev søgt en faglærer til tømrerafdelingen på Rybners tekniske skole, så jeg straks min chance for at slippe ud af en hverdag fuld af konflikter både fysiske og psykiske. Dette har indtil videre vist sig at være en rigtig sund beslutning, selv om jeg ikke på daværende tidspunkt var klar over det, kan jeg se i bagklogskabens klare lys, at de daglige konflikter var begyndt at tære på både mit humør og mit selvværd.

 

Om Bloggen:

Denne Blog vil blive det sted hvor de forskellige opgaver der skal løses på det digitale modul vil blive lagt op, desuden vil jeg forsøge at lægge mine refleksioner op på  de forskellige tekster vi skal læse.

Advertisements